Avel

Labrador
Vi har nu beslutat att vi kommer att vänta med att para Bailey tills alla Bailey/Morrvalpar är höftledsröntgade. För att på ett bra sätt kunna bedöma vårt fortsatta avelsarbete. Då kan vi vara beredda på att para henne på nästa löp som troligen blir i aug 2019.
Vi är mycket nöjda med vad vi sett av valparna hitintills, de är välutvecklade, lugna och arbetar fint i både apportering, spår o lydnad. Jaktintresseret finns verkligen där och syns när de får prova på vilt eller hör skott.

Alpländare
Vi kommer att para Tessie på hennes nästa löp, som troligtvis kommer i april. Hanhund är inte bestämd ännu, men vi återkommer när vi bestämt oss. Vi är mycket nöjda med valparna mellan Tessi/Bozz. De har utvecklats bra, har fina näsor och håller på att tränas på olika spårarbeten av sina duktiga ägare.